Ukapljeni naftni plin (UNP)

UNP ili LPG Jeste li znali da Ukapljeni naftni plin nema mirisa? Radi sigurnosti mu se dodaju tvari kako bi se mogao otkriti u slučaju propuštanja (primjerice etan-etiol ili tetrahidro-tiofen). UNP kod nas je najpoznatiji pod nazivom “propan – butan” jer je...

Pročitaj više

Kako postupati sa plinskom bocom u kućanstvu

Mjere sigurnosti Prema Društvu za zaštitu potrošača Hrvatske čak 10% plinskih boca nema odgovarajući atest i to zapravo predstavlja najveću opasnost kod korištenja plina. No ukoliko se plinom rukuje ispravno, plin predstavlja izuzetno siguran energent.   Pri...

Pročitaj više

Vrste plinskih boca i njihova namjena

Našim korisnicima pružamo brzu dostavu i sigurnu montažu plina za domaćinstvo i ugostiteljstvo kao i poslovne subjekte. U ponudi imamo boce od 3 i 5 kg koje se najčešće koriste za kampiranje. Boce od 7.5 i 10 kg idealne su za korištenje u kućanstvu. A za...

Pročitaj više

Call Now Button

Bota Dental

Zatražite termin ili pošaljite upit: