Kako postupati sa plinskom bocom u kućanstvu

Mjere sigurnosti

Prema Društvu za zaštitu potrošača Hrvatske čak 10% plinskih boca nema odgovarajući atest i to zapravo predstavlja najveću opasnost kod korištenja plina.

No ukoliko se plinom rukuje ispravno, plin predstavlja izuzetno siguran energent.

 

Pri korištenju plina potrebno je pridržavati se slijedećih pravila:
 • plinska boca uvijek treba stati uspravno
 • ventil na boci treba biti zatvoren
 • mjesto gdje se čuva boca treba redovito provjetravati
 • boca se ne smije izlagati izvorima topline
 • pri zamjeni plinske boce ne smije se pušiti i bocu izlagati otvorenom plamenu
 • pridržavati se uputa napisanih na plinskoj boci
 • bocu pohranjivati van dohvata djece
 • pri zamjeni boce potrebno je zamijeniti postojeću brtvu na spojnoj matici te provjeriti ispravnost gumene cijevi
 • jednom godišnje zamijeniti regulator i gumenu cijev
 • bocu ne koristiti i čuvati u prostorijama koje su niže od okolnog terena (podrumi, drvarnice i sl.)

Što ukoliko ipak dođe do istjecanja plina?

 • Odmah zatvorite ventil na boci i otvorite vrata i prozore.
 • Ne palite ništa što bi moglo prouzročiti iskrenje i tome zapaljenje plina (prekidače, upaljače…)
 • Isključite napajanje na glavnoj sklopki
 • sapunicom provjerite mjesto puštanja plina
 • ukoliko ne možete sami ukloniti problem,odmah se obratite nadležnom serviseru

Što napraviti ukoliko dođe do zapaljenja

 • Zatvorite ventil i odspojite bocu
 • Bocu iznesite van prostorije
 • Plamen gasite vatrogasnim aparatom a ukoliko je zatvoren ventil na boci možete koristiti i vodu za gašenje plamena

Sve plinske boce kupljene kod nas su atestirane i sigurne a naši djelatnici sa dugogodišnjim iskustvom u montaži će Vam rado dati savjet te napraviti pregled instalacija.

Call Now Button

Bota Dental

Zatražite termin ili pošaljite upit: